Vi har stängt för utbildning torsdag 2 december 12:00 till fredag 3 december 17:00. Vi hänvisar akuta ärenden som inte kan vänta till måndag till Bräcke vårdcentral Vilan, i Skara. Telefonnummer 0511-700 100.

Läkarmottagning

Vi hjälper dig med akuta eller långvariga besvär som inte kräver sjukhusvård samt undersöker, utreder och behandlar alternativt remitterar om det finns behov av detta.

Utöver arbetet på mottagningen deltar också läkarna i arbetet på BVC samt har medicinska insatser på kommunens äldreboenden och hemsjukvård.

Hos oss arbetar följande läkare:

Ewa Polakowska, distriktsläkare
Vilma Martinez Salgado, distriktsläkare
Mattias Davidsson, distriktsläkare
Ingela Renström, distriktsläkare
Marika Wickman, distriktsläkare
Björn Cederin, specialist i internmedicin
Mohamed Alkhaled, ST-läkare
Daniel Sollerkvist, ST-läkare
Robin Bäckstrand, ST-läkare
Ali Allaf, ST-läkare
AT-läkare Lydia Englund
AT-läkare Anders-Fredrik Ljungström

Välkommen!