Psykisk hälsa

Vi arbetar bl.a. med Kognitiv beteendeterapi (KBT) – en terapiform som bygger på ett aktivt samarbete mellan dig som klient/patient och din terapeut. Tillsammans fokuserar ni på att förändra de tankar, känslor och handlingsmönster som skapar problem för dig. KBT är framför allt inriktat på nuet och framtiden – att komma vidare.

KBT är bland annat effektivt vid ångest, kronisk smärta, sömnproblem, ätstörning, stressrelaterade problem eller annan form av livskris.

Vid behov remitterar vi vidare till psykolog.

Våra psykiatrisköterskor heter Irene, och Lennart. Vi har just nu även en KBT-student, Karin.