OBS! Vi flyttar! Bräcke Vårdcentral Centralhälsan och Bräcke Rehabmottagning Falköping finns från och med 12/12 på Odengatan 22, Falköping. Vi behåller samma telefonnummer. Välkomna! Vårdcentralen är stängd på grund av flytt torsdag 8/12 12:00 – fredag 9/12 17:00. Vid akuta skador och sjukdomar hänvisar vi till vårdcentralen Vilan i Skara, telefonnummer 0511-700 100, www.brackediakoni.se/vardcentral/vilan.

Psykisk hälsa

Psykisk ohälsa kan drabba oss alla på olika sätt, vid olika tidpunkter i livet. Vi kan hjälpa dig!

Vi arbetar bl.a. med Kognitiv beteendeterapi (KBT) – en terapiform som bygger på ett aktivt samarbete mellan dig som klient/patient och din terapeut. Tillsammans fokuserar ni på att förändra de tankar, känslor och handlingsmönster som skapar problem för dig. KBT är framför allt inriktat på nuet och framtiden – att komma vidare.

KBT är bland annat effektivt vid ångest, kronisk smärta, sömnproblem, ätstörning, stressrelaterade problem eller annan form av livskris.Vid behov remitterar vi vidare till psykolog.

 

Vill du boka en tid eller har frågor är du välkommen att höra av dig till oss via Bräcke digital kontakt eller telefon 0511-71 72 00. Ditt ärende fördelas därefter i teamet och sedan blir du via telefon eller brev kontaktad för ett första bedömningssamtal.

Våra psykiatrisköterskor heter Irene och Susanne..