Rehabkoordinator

Vår rehabkoordinator är vår länk mellan Försäkringskassa, sjukskriven patient och läkare.

Att stöttas av en coach gör skillnad när du är sjuk. Vår rehabkoordinator samordnar och medverkar i utredning och kartläggning, men svarar också för planering och samordning av de insatser du behöver.

Rehabkoordinatorn tar tillvara på dina styrkor, din vilja och motivation – för att du ska nå bästa möjliga resultat.

Vi arbetar med enskilda individer såväl som grupper och vänder oss i första hand till dig som är långtidssjukskriven.