Om det är svårt att komma fram i telefon kan du också kontakta oss digitalt (kräver Mobilt Bank-ID). Den senaste informationen kring vaccination hittar du under Covid-19 i menyn.

Äldreteamet 75+

För oss är det viktigt att du känner dig trygg i dina kontakter med oss på Vårdcentralen Centrum. Därför har vi ett äldreteam som riktar sig speciellt till dig över 75 år.

Vi kan hjälpa dig med

  • Telefonrådgivning
  • Hembesök (kostnadsfritt för dig över 85 år)
  • Hälsosamtal i hemmet
  • Förmedla kontakt med rehab, fotvårdsterapeut och dietist
  • Tipsa om möjliga stödinsatser i hemmet
  • Svara på frågor om till exempel sjukdomar och läkemedel
  • Boka in dig till vår Minnesmottagning för utredning, om du är orolig för ditt minne 

Det ska vara enkelt för dig att komma i kontakt med en sjuksköterska.

Tel: 0322-280 180

Vi som arbetar i Äldreteamet är

David Hansen, sjuksköterska
Maria Enander, sjuksköterska
Sarah Eliasson, sjuksköterska
Katrin Frygner, arbetsterapeut

Välkommen att höra av dig till oss!