Om det är svårt att komma fram i telefon kan du också kontakta oss digitalt (kräver Mobilt Bank-ID). Den senaste informationen kring vaccination hittar du under Covid-19 i menyn.

Astma/KOL- mott.

På vår astma/KOL-mottagning får du hjälp av vår vidareutbildade sjuksköterska Sofia. Hon utreder och behandlar astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Du får även hjälp av dem att förebygga problem och stöd till ett friskare och mer aktivt liv.

Kontakta oss här