Om det är svårt att komma fram i telefon kan du också kontakta oss digitalt (kräver Mobilt Bank-ID). Den senaste informationen kring vaccination hittar du under Covid-19 i menyn.

Dina besök hos oss

Vid varje besök på BVC följer vi barnets tillväxt och utveckling. Du som förälder får möjlighet att ta upp dina tankar och funderingar och vi anpassar ert besök efter de behov och de förutsättningar som er familj har.

De flesta besök sker på barnavårdscentralen men två gånger under barnets tid hos oss kommer ni att erbjudas hembesök. Detta är när barnet är nyfött samt vi 8 månaders ålder.

Vi arbetar med barnhälsovård enligt barnhälsovårdens nationella program och de riktlinjer och rekommendationer som finns där. Vi bokar besök utefter detta program.