Om det är svårt att komma fram i telefon kan du också kontakta oss digitalt (kräver Mobilt Bank-ID). Den senaste informationen kring vaccination hittar du under Covid-19 i menyn.

Distriktssköterskemottagning

Distriktssköterskorna är vidareutbildade sjuksköterskor och de kan förskriva vissa läkemedel och hjälpmedel. De arbetar hälsobefrämjande med samtal om livsstilens påverkan på hälsa där kost, motion, stress, alkohol och tobak är viktiga delar.

Distriktssköterskorna kan bland annat hjälpa dig med

  • Bedömning och behandling av sår
  • Hudbesvär
  • Muntorrhet eller svampinfektion i munhålan
  • Enklare ögoninfektioner eller torra ögon
  • Blodtryckskontroll
  • Influensavaccination
  • Sutur- eller agrafftagning
  • Öronspolning

Kontakta oss här