Om det är svårt att komma fram i telefon kan du också kontakta oss digitalt (kräver Mobilt Bank-ID). Den senaste informationen kring vaccination hittar du under Covid-19 i menyn.

Föräldrautbildning

Förutom de enskilda besök som erbjuds dig och ditt barn på barnavårdcentralen får alla nyblivna föräldrar inbjudan till att träffa andra föräldrar i grupp med barn i ungefär samma åldrar. Dessa träffar sker tillsammans med BHV-sköterska och ibland även andra professioner.

Barnavårdcentralen Centrum är en del i familjecentralen Noltorp och de flesta av våra gruppsamlingar sker där. Vi brukar träffas med varje enskild grupp sju gånger och du får inbjudan till dessa tillfällen när ditt barn är någonstans mellan 2 och 5 månaders ålder.

Förutom de gruppsamlingar vi har anordnar även familjecentralen regelbundet miniföreläsningar som ni kan gå på. 

Vårt BVC erbjuder även regelbundet kurser i spädbarnsmassage samt hjärt- och lungräddning för barn. Är du intresserad av detta så kan du höra av dig till någon av oss BHV-sköterskor!