BVC

Lotta Svensson

Distriktssköterska

Kajsa Vildvik

Distriktssköterska

Charlotte Segervind

Barnsjuksköterska

Fotvård

Anna Alingsjö

Fotterapeut

Administration

Eva Brandt Johansson

Vårdadministratör

Jessica Månsson

Administratör

Nadine Wüst

Vårdadministratör

Emma Kristensson

Vårdadministratör

Äldreteamet

Maria Enander

Sjuksköterska

Sarah Eliasson

Sjuksköterska

David Hansen

Sjuksköterska

Distriktssköterskor/Sjuksköterskor

Ida Öberg

Biträdande verksamhetschef/Sjuksköterska

Sarah Eliasson

Sjuksköterska

Frida Anderklint

Distriktssköterska

Pernilla Redebratt

Distriktssköterska

Anna Boldt

Sjuksköterska

Sofia Vrooman

Distriktssköterska

Johanna Åkerman

Sjuksköterska

Sören Löwén

Distriktssköterska

Maria Oskarsson

Sjuksköterska

Karin Aneland- Thern

Verksamhetschef, sjuksköterska

Johanna Knoop

Distriktssköterska

Undersköterskor

Peter Larsson

Undersköterska

Linda Hardy

Undersköterska

Ulrika Krona

Terapeut/Undersköterska

Maria Borg

Undersköterska

Caroline Jones

Undersköterska

Ledning

Ida Öberg

Biträdande verksamhetschef/Sjuksköterska

Karin Aneland- Thern

Verksamhetschef, sjuksköterska

Läkare

Anna Sidblad

Distriktsläkare

Wenzheng Zhang

Distriktsläkare

Emily Söderstrand

ST- läkare

Gustaf Dahlbäck

Distriktsläkare

Eva Thorbjönsson

Distriktsläkare

Jenny Bodell

ST-läkare

Jan Jessen Krut

ST-läkare

Marika Wickman

Distriktsläkare

Magnus Ängslycke

Distriktsläkare

Matilda Larsson

AT-läkare

Christoffer Liedholm

ST-läkare

Sara Jannerland

ST-läkare

Kristina Brandström

Distriktsläkare

Rehab & Psykosociala teamet

Ulrika Krona

Terapeut/Undersköterska

Ulrika Karlsson

Kurator

Lotta Kymmer

Vårdsamordnare, rehabkoordinator
Eva Brandt Johansson
Ida Öberg
Anna Sidblad
Wenzheng Zhang
Emily Söderstrand
Ida Öberg
Gustaf Dahlbäck
Peter Larsson
Lotta Svensson
Jessica Månsson
Maria Enander
Sarah Eliasson
Eva Thorbjönsson
Nadine Wüst
David Hansen
Sarah Eliasson
Frida Anderklint
Pernilla Redebratt
Linda Hardy
Anna Boldt
Sofia Vrooman
Johanna Åkerman
Kajsa Vildvik
Jenny Bodell
Sören Löwén
Ulrika Krona
Jan Jessen Krut
Marika Wickman
Maria Oskarsson
Maria Borg
Ulrika Krona
Ulrika Karlsson
Karin Aneland- Thern
Charlotte Segervind
Magnus Ängslycke
Matilda Larsson
Lotta Kymmer
Karin Aneland- Thern
Johanna Knoop
Christoffer Liedholm
Sara Jannerland
Caroline Jones
Anna Alingsjö
Kristina Brandström
Emma Kristensson