Provtagning för Covid-19 Vårdcentralen Centrum, Alingsås

18 januari 2022

Tyvärr är provtagningsmaterialet slut och vi vet inte när vi får in mer.

 

https://www.vgregion.se/pcr-test-vgr/

 

Aktuell infektion (självprovtagning)

Exempel på vanliga symtom på Covid-19 som är orsak till provtaging är:

 • Feber
 • Torrhosta
 • Andfåddhet
 • Muskelvärk
 • Halsont
 • Huvudvärk
 • Magbesvär med diarré
 • Bortfall av smak- och luktsinne

Om du haft symtom på covid-19 i minst 24 timmar erbjuder vi kostnadsfri provtagning för vuxna och barn från och med förskoleklass. Vi har drop-in för uthämtning av självtest, måndag-fredag kl. 08:30-14:30. Du behöver inte förboka något provtagningskit.

 • Provutlämning sker vid personalingången på vårdcentralen, till höger om huvudingången. GÅ INTE IN PÅ VÅRDCENTRALEN!
 • Du hämtar ett självtest med tydliga instruktioner, du tar provet på dig själv och lämnar in provet på anvisad plats.
 • Ta med mobiltelefon med fungerande Mobilt BankID.
 • Inlämning av självtest senast kl. 14.30 samma dag

Anvisning:

Vid personalingången finns en gul låda. Notera att lådan endast är utställd mellan 08:30-14:30 dagligen. När du hämtat ut materialet följer du instruktionerna som medföljer. Behåll den skriftliga informationen, lämna in provet enligt anvisning i den andra gula lådan märkt ”inlämning självprov”. Släng eventuellt restavfall i uppmärkt låda. Provet MÅSTE lämnas in på samma vårdcentral som det hämtats ifrån. Lämna provet senast 14:30 för transport till lab samma dag.

Om du behöver ringa oss för frågor eller tidsbokning kontakta oss på tel. 0322-280 150

Provsvaret får du därefter direkt i din mobil!

Vi kan tyvärr inte hjälpa till med friskintyg för dig som inte har några symtom. Läs mer om friskintyg på Folkhälsomyndighetens hemsida. 

Antikroppstester för Covid-19 (blodprov)

Regeringen har beslutat att inte längre finansiera provtagning för antikroppar mot covid-19 förutom på medicinska grunder. Från och med den 1 april upphör därför möjligheten att själv boka ett antikroppstest hos Västra Götalandsregionen.