Om det är svårt att komma fram i telefon kan du också kontakta oss digitalt (kräver Mobilt Bank-ID). Den senaste informationen kring vaccination hittar du under Covid-19 i menyn.

Senaste nytt

Här publicerar vi senaste nytt om vaccin, vaccinering, tillgång och faser. Den senaste informationen ligger alltid överst.

Covidvaccinering Dos 3 - påfyllnadsdos 

Du som är 18 år eller äldre kan få en påfyllnadsdos av covidvaccin , det måste ha gått 5 månader från att du fått dos 2.

Vi lägger löpande ut bokningsbara tider för covidvaccinering samt influensavaccinering på vårdcentralen. Dessa tider är för dig som ej har möjlighet att komma på drop-in vaccinering. Vi undenbeder samtal för tidsbokning och hänvisar till drop-in som kommer att erbjudas med jämna mellanrum.

 

Drop-in vaccination är i Christinae kyrka. Tidsbokad vaccination är på vårdcentralen, Kungsgatan 5.

 

Vaccination av barn 5-11 år

Barn inom särskilda medicinska grupper som är extra känsliga för luftvägsinfektioner rekommenderas vaccin mot covid-19 från 5 års ålder enligt Folkhälsomyndigheten. Det särskilda barnvaccinet som ska användas går ännu inte att beställa. Vaccination av barn 5-11 år kommer inte att ske på vårdcentralerna eller på tillfälliga vaccinationsmottagningar. Sjukhusen kommer att identifiera barnen och hantera vaccinationerna.

Prioriteringsordning för vaccinering

1. Covid-19 vaccin dos 1 och 2. Den som inte tagit någon dos, eller enbart en dos prioriteras och vaccineras först.

2. Covid-19 vaccin dos 3. En påfyllnadsdos ges till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. Vi på vårdcentralen vaccinerar dig som är 60 år eller äldre.

3. Vaccination av barn 12-15 år med start 11 oktober. Barn vaccineras med Pfizer/BioNTechs vaccin Comirnaty.

 4. Vaccination mot säsongsinfluensa, start i november. Se nedan för rekommendation rörande samtidig hantering av vaccinationer mot covid-10, influensa och pneumokocker

  • Vaccination mot covid-19 och standarddos influensavaccin (Vaxigrip Tetra) kan ges vid samma tillfälle, men inte i samma arm.
  • Mellan vaccination mot covid-19 och högdos influensavaccin (Fluzone HD) ska det gå minst 7 dagar
  • Mellan vaccination mot covid-19 och pneumokocker ska det går minst 7 dagar
  • Gravida kan erbjudas vaccin med standarddos av influensavaccin vid samma tillfälle men inte i samma arm
  • För barn rekommenderas generellt att vaccin mot covid-19 inte ges samtidigt med andra vacciner, men i enskilda fall kan det vara aktuellt med vaccination samtidigt med influensavaccin, det får då avgöras av behandlande läkare

Personal inom vård och omsorg, inklusive personal inom LSS, som har stor risk att föra viruset vidare till personer med risk för allvarlig covid-19, kan erbjudas en påfyllnadsdos utanför den ordinarie prioriteringsordningen

Onsdag 6 oktober: Användningen av Modernas vaccin pausas för personer födda 91 eller senare

Vaccination med Modernas Spikevax pausas pga osäkerhet kring eventuella biverkningar som inflammation i hjärtmuskel eller hjärtsäck. Risken att drabbas är väldigt liten men vi inväntar besked från Folkhälsomyndigheten för dig som fått dos 1 och väntar på dos 2. Läs mer hos folkhälsomyndigheten: Användningen av Modernas vaccin mot covid-19 pausas för alla som är födda 1991 och senare — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

 

Nu kan du som fyllt 16 år boka tid för vaccination. 

Vi har begränsat med tider för vaccination. På 1177 finns information om vilka vaccinatörer som har lediga tider just nu. Tänk på att antalet bokningsbara tider är begränsat, de lediga tiderna kan snabbt ta slutOm du inte hittar någon ledig tid att boka, återkom senare. Hitta bokningsbara vaccinationstider för Covid-19 i Västra Götaland

Det går bra att ringa oss för rådgivning runt allergi i samband med vaccinering samt för bokning om du ej har mobilt bank-id.

Vi har tyvärr ingen möjlighet att ombesörja av- eller ombokning av bokad vaccinationstid hos andra aktörer.