Senaste nytt

Här publicerar vi senaste nytt om vaccin, vaccinering, tillgång och faser. Den senaste informationen ligger alltid överst.

 

Vi lägger löpande ut bokningsbara tider för covidvaccinering på vårdcentralen. 

Under hösten kommer vi att erbjuda drop-in vaccinering i Christiane kyrka 7/9, 21/9 och 5/10 mellan kl 13 och 17.

 

Dos 4 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en andra påfyllnadsdos (dos 4) för följande grupper:

  • Alla som är 65 år och äldre, det skall ha gått 4 månader sedan dos 3.
  • Vuxna från 18 år med immunbrist rekommenderas en andra påfyllnadsdos (dos 5) tidigast tre månader efter den första påfyllnadsdosen. 
  • Personer med downs syndrom. Dos 4 ges 4 månader efter dos 3.

 

Påfyllnadsdos - aktuellt från 1/9

•       Vuxna 65 år och äldre samt personer i riskgrupp från 18 års ålder rekommenderas ytterligare en påfyllnadsdos inför kommande höst- och vintersäsong. Rekommendation gäller alla som har ökad risk för allvarlig covid-19-sjukdom: gravida, personer med nedsatt immunförsvar, personer med hjärt- och lungsjukdom m fl.

•       Barn 12–17 år rekommenderas vaccination med två doser, det vill säga att nuvarande rekommendation kvarstår.

•       Vuxna 18–64 år rekommenderas vaccination med tre doser, som enligt nuvarande rekommendation. Den som vill ta ytterligare en påfyllnadsdos, dos 4, inför kommande säsong kan göra det. 

•       Risken för allvarlig sjukdom bedöms som låg för vuxna under 65 år som har vaccinerats med tre doser, men risken stiger med åldern och varierar inom gruppen. Det kan finnas personliga skäl som gör att man vill vaccinera sig med ytterligare en dos.

•       För de med allra störst behov av skydd mot allvarlig sjukdom och död i covid-19 kan det bli aktuellt med ytterligare påfyllnadsdos även senare under höst- och vintersäsongen 2022/23.

 

 

Vaccination av barn 5-11 år

Barn inom särskilda medicinska grupper som är extra känsliga för luftvägsinfektioner rekommenderas vaccin mot covid-19 från 5 års ålder enligt Folkhälsomyndigheten. Det särskilda barnvaccinet som ska användas går ännu inte att beställa. Vaccination av barn 5-11 år kommer inte att ske på vårdcentralerna eller på tillfälliga vaccinationsmottagningar. Sjukhusen kommer att identifiera barnen och hantera vaccinationerna.

 

Vaccination av gravida

Det är fortsatt viktigt att gravida vaccineras. Det behövs inget intyg eller remiss för gravida att vaccinera sig, oavsett tid i graviditeten.

Enligt Folkhälsomyndigheten kan den som är gravid vaccinera sig mot covid-19 under hela graviditeten. Rekommendationen är dock att vaccinationen görs efter graviditetsvecka 12.