Info

Öppettider

Vårdcentralen Lokstallarna
Måndag - torsdag
kl. 07.30 - 17.30
Fredag
kl.07.30 - 17.00

Laboratorium/Provtagning
Se rullist "Kontakta oss" och/eller "Våra tjänster - Laboratorium/provtagning"
- Obs! Endast förbokade tider.

Provtagning för Covid-19
Drop-in måndag-fredag mellan 10:00-13:00 i baracken utanför vårdcentralen. Ni behöver ingen remiss, även om det står i instruktionen.

Fysioterapi/sjukgymnastik
Se rullist "Kontakta oss" och/eller "Våra tjänster - "Sjukgymnastik/Fysioterapi"

Välkommen till Bräcke vårdcentral Lokstallarna

Med anledning av Coronaviruset Covid-19: Om du uppvisar symtom som feber, hosta och/eller andningsbesvär är det mycket viktigt att du INTE kommer in oannonserat till mottagningen. Detta för att minska eventuell smittspridning av COVID-19. Har du lindriga besvär rekommenderas du stanna hemma till och med 48 timmar efter att dina besvär gått över. Har du mer uttalade besvär eller andra frågor vänligen ring vår telefonrådgivning på 010-242 89 00, alternativt sjukvårdsrådgivningen på nummer 1177.

Välkommen till Vårdcentralen Lokstallarna, centralt belägen i Jönköping!

Vårdcentralen Lokstallarna är en vanlig vårdcentral, men skiljer sig från övriga i Region Jönköping i det att den drivs av en stiftelse. Stiftelsen heter Bräcke diakoni och arbetar med vård och omsorg sedan år 1923. Stiftelsen Bräcke diakoni är en icke vinstrdivande stiftelse. Det innebär att eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten. Bräcke diakoni vill bidra till ökad medmänsklighet och befästa människors lika värde i vårt samhälle.

94 % av våra patienter rekommenderar Vårdcentralen Lokstallarna till andra. Det visar den nationella patientenkäten som mäter hur du som patient upplever kvaliteten i vården.

Nyfiken?

Vill du veta mer är du välkommen att ta kontakt med oss via 1177vårdguidens E-tjänster eller via telefon, 010-242 89 00.