Antikroppstest för Covid-19

Covid Antikroppstest 
Från och med vecka 43 går det att boka tid för antikroppstest via 1177.se Vårdguidens E-tjänster.

Länk till Vårdguidens E-tjänst:
https://e-tjanster.1177.se/mvk/login/login.xhtml

Länt till Information kring Antikroppstest för covid-19, i Jönköpings län
https://www.1177.se/Jonkopings-lan/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/provtagning-for-covid-19-i-jonkopings-lan/antikroppstest-for-covid-19/