Med anledning av Coronaviruset Covid-19: Om du uppvisar symtom som feber, hosta och/eller andningsbesvär är det mycket viktigt att du INTE kommer in oannonserat till mottagningen. Detta för att minska eventuell smittspridning av COVID-19. Har du lindriga besvär rekommenderas du stanna hemma till och med 48 timmar efter att dina besvär gått över. Har du mer uttalade besvär eller andra frågor vänligen ring vår telefonrådgivning på 010-242 89 00, alternativt sjukvårdsrådgivningen på nummer 1177.

Arbetsterapi

Arbetsterapeuten i primärvården arbetar med människor i alla åldrar med hälsoproblem som begränsar eller riskerar att begränsa aktivitets- och arbetsförmågan i det dagliga livet.

Det kan röra sig om stress-, smärt- eller livsstilsrelaterade tillstånd, skada eller sjukdom i händerna. 

Arbetsterapeuterna deltar i teambedömning vid utredning av arbetsförmåga. Är också behjälplig med ergonomisk rådgivning och kan ge förslag till anpassning av aktivitet och miljö.

Det behövs ingen remiss för att komma till arbetsterapeut.

Kontakta din kommun vid behov av tekniska hjälpmedel:

  • Jönköpings kommun 036-10 50 00
  • Habo kommun 036-32 48 00