Med anledning av Coronaviruset Covid-19: Om du uppvisar symtom som feber, hosta och/eller andningsbesvär är det mycket viktigt att du INTE kommer in oannonserat till mottagningen. Detta för att minska eventuell smittspridning av COVID-19. Har du lindriga besvär rekommenderas du stanna hemma till och med 48 timmar efter att dina besvär gått över. Har du mer uttalade besvär eller andra frågor vänligen ring vår telefonrådgivning på 010-242 89 00, alternativt sjukvårdsrådgivningen på nummer 1177.

Demens

Om du misstänker att du eller någon närstående är drabbad av demenssjukdom hjälper vi dig med utredning och eventuell behandling. Vi ger råd och stöd.

Läs mer: Demensutredning, 1177.se, Vårdguiden, Region Jönköpings län