Med anledning av Coronaviruset Covid-19: Om du uppvisar symtom som feber, hosta och/eller andningsbesvär är det mycket viktigt att du INTE kommer in oannonserat till mottagningen. Detta för att minska eventuell smittspridning av COVID-19. Har du lindriga besvär rekommenderas du stanna hemma till och med 48 timmar efter att dina besvär gått över. Har du mer uttalade besvär eller andra frågor vänligen ring vår telefonrådgivning på 010-242 89 00, alternativt sjukvårdsrådgivningen på nummer 1177.

Diabetes

Hos vår diabetessköterska får du råd, information och utbildning om diabetes, kost och motion. Vi arbetar utifrån nationella diabetesriktlinjer.

Du erbjuds regelbundna besök. Vi hjälper dig med provtagning och kontroller, injektionsteknik och förskrivning av läkemedel och hjälpmedel.

Avtal finns med fotvårdsspecialist.

Läs mer: