Med anledning av Coronaviruset Covid-19: Om du uppvisar symtom som feber, hosta och/eller andningsbesvär är det mycket viktigt att du INTE kommer in oannonserat till mottagningen. Detta för att minska eventuell smittspridning av COVID-19. Har du lindriga besvär rekommenderas du stanna hemma till och med 48 timmar efter att dina besvär gått över. Har du mer uttalade besvär eller andra frågor vänligen ring vår telefonrådgivning på 010-242 89 00, alternativt sjukvårdsrådgivningen på nummer 1177.

Läkarmottagning

Våra läkare är specialistläkare i allmänmedicin, ST-läkare i allmänmedicin eller AT-läkare. Vi har sedan vårdcentralen öppnade 2010 haft en fast läkargrupp och endast vid ett fåtal tillfällen behövt förstärka läkargruppen med inhyrd personal. Vi strävar alltid efter att ha en god läkarkontinuitet, det vill säga att du som patient ska få träffa en och samma läkare. Förutom nära samarbete med specialistläkare och slutenvården i Region Jönköping samarbetar vi med Aleris Röntgen, Jönköping. De senare erbjuder MRT-undersökningar av hög kvalité och med god tillgänglighet.

Du bokar tid via vår telefonrådgivning. Vi har ett talsvarsystem som innebär att du får en tid när en sjuksköterska ringer upp dig.