Administration

Maja Ottosson

Receptionist

Kari Islann

Vårdadministratör timanställd

Emma Eksander

Vårdadministratör

Millan Sarian Sjökvist

Vårdadministratör

Distriktssköterskor/Sjuksköterskor

Sara Löfdahl

Sjuksköterska med specialistfunktion inom Astma/KOL och Tobaksavvänjning. Samtalsterapeut

Karolina Dalemo

Verksamhetschef

Anita Nyholm

Distriktssköterska med specialistfunktion inom Diabetes

Annika Liljefors

Sjuksköterska

Nina Leander

Sjuksköterska/Vårdsamordnare

Martin Younan

Distriktssköterska/Vårdsamordnare

Ann-Charlott Gustavsson-Hedberg

Sjuksköterska

Christina Melin

Sjuksköterska

Henrik Wallenborg

Distriktssköterska

Frida Lagerlöf

Sjuksköterska

Emilie Sikström

Föräldrarledig. Sjuksköterska med specialistfunktion inom Diabetes

Maria Johansson

Sjuksköterska

Maria Lundblom Bäckström

Sjuksköterska

Kristina Elmvret

Sjuksköterska med inriktning Hälsosamtal/vårdföreståndare

Helena Almfors

Distriktssköterska med specialistfunktion inom Astma/KOL. Tobaksavvänjning

Ingrid Cederström

Sjuksköterska

Undersköterskor

Christina Holmberg

Undersköterska/Laboratorie- provtagningsassistent

Cornelia Sarafian

Receptionist/undersköterska

Läkare

Krister Forzelius

Distriktsläkare/Medicinskt ansvarig läkare/ansvarig för BVC

Paul Zethson

Distriktsläkare

Johan Schill

ST läkare

Saskia Bengtsson

Distriktsläkare

Stina Goldin

ST-läkare

Ingemar Stenmarker

Distriktsläkare, Skolhälsovård

Erik Larsson

ST-läkare

Louise Tranmo

Distriktsläkare

Jakob To Baben

ST-läkare

Rehab & Psykosociala teamet

Sara Löfdahl

Sjuksköterska med specialistfunktion inom Astma/KOL och Tobaksavvänjning. Samtalsterapeut

Marcus Wallenrud

Distrikssjukgymnast

Adam Lundwall

Sjukgymnast med specialfunktion

Hanna Ottevik

Fysioterapeut/Rehabkoordinator

Veronika Brengesjö

Arbetsterapeut

Kristina Ramsö

Samtalsterapeut

Katarina Grinell Hellström

Fysioterapeut
Sara Löfdahl
Karolina Dalemo
Krister Forzelius
Maja Ottosson
Sara Löfdahl
Anita Nyholm
Paul Zethson
Marcus Wallenrud
Johan Schill
Annika Liljefors
Kari Islann
Emma Eksander
Saskia Bengtsson
Stina Goldin
Nina Leander
Millan Sarian Sjökvist
Ingemar Stenmarker
Erik Larsson
Martin Younan
Louise Tranmo
Adam Lundwall
Ann-Charlott Gustavsson-Hedberg
Hanna Ottevik
Jakob To Baben
Christina Melin
Veronika Brengesjö
Henrik Wallenborg
Christina Holmberg
Kristina Ramsö
Cornelia Sarafian
Frida Lagerlöf
Katarina Grinell Hellström
Emilie Sikström
Maria Johansson
Maria Lundblom Bäckström
Kristina Elmvret
Helena Almfors
Ingrid Cederström