Med anledning av Coronaviruset Covid-19: Om du uppvisar symtom som feber, hosta och/eller andningsbesvär är det mycket viktigt att du INTE kommer in oannonserat till mottagningen. Detta för att minska eventuell smittspridning av COVID-19. Har du lindriga besvär rekommenderas du stanna hemma till och med 48 timmar efter att dina besvär gått över. Har du mer uttalade besvär eller andra frågor vänligen ring vår telefonrådgivning på 010-242 89 00, alternativt sjukvårdsrådgivningen på nummer 1177.

Patientavgifter & Rättigheter

För dig som invånare är det ingen ekonomisk skillnad mellan att besöka oss/eller en regionansluten vårdcentral. Dina rättigheter är samma och du betalar samma avgifter. Det är alltid gratis för dig upp till 20 år och för dig som är över 85 år.

Information om dina rättigheter och om telefonrådgivning finns också på 1177.se, klicka på nedan länkar

Läs mer: