Med anledning av Coronaviruset Covid-19: Om du uppvisar symtom som feber, hosta och/eller andningsbesvär är det mycket viktigt att du INTE kommer in oannonserat till mottagningen. Detta för att minska eventuell smittspridning av COVID-19. Har du lindriga besvär rekommenderas du stanna hemma till och med 48 timmar efter att dina besvär gått över. Har du mer uttalade besvär eller andra frågor vänligen ring vår telefonrådgivning på 010-242 89 00, alternativt sjukvårdsrådgivningen på nummer 1177.

Priser

Kontantfri betalning

Region Jönköpings län är kontantfritt. Det betyder att man bara kan betala med kort för sitt sjukvårdsbesök. Om man inte betalar med kort får man en faktura med posten. Vi tar inte någon faktureringsavgift.

Alla aktuella avgifter för Region Jönköpings län kan du läsa om på  Patientavgifter i Region Jönköpings län, 1177.se

Vårdcentralen

Besök hos läkare 
250 kronor

Besök hos annan vårdpersonal 
250 kronor

Besök hos sjukgymnast 
250 kronor

Provtagning på mottagning utan läkarbesök
100 kronor

Förlänga sjukskrivning utan läkarbesök 
100 kronor

Förnya recept utan läkarbesök, vuxen
100 kronor

Förnya recept utan läkarbesök, barn och ungdom under 20 år
0 kronor

(Du får faktura på sjukskrivning och recept  hemskickad. För den som har frikort och för personer under 20 år är det ingen avgift för att förlänga sjukskrivning.)

Hälsokurva
100 kronor

Intyg
Avgifter för intyg varierar beroende på vilken typ av intyg det gäller. Personalen kan svara på frågor om vad intyg kostar.

Journal- och röntgenkopior: 
De första nio journalsidorna 0 kronor.
Den tionde journalsidan 50 kronor.
Från och med 11:e journalsidan, 2 kronor/sida. 
Porto tillkommer.

Vaccinationer
Vaccinationer mot influensa:

Personer över 65 år i Region Jönköpings län, samt vissa riskgrupper betalar 0 kronor.

Övriga vaccinationer (kostnad för vaccin tillkommer):
250 kronor

Tolk
Teckenspråkstolk och språktolk vid besök i vården:
0 kronor.

Om du uteblir/sent återbud debiteras avgift för tolk:
310 kronor