Med anledning av Coronaviruset Covid-19: Om du uppvisar symtom som feber, hosta och/eller andningsbesvär är det mycket viktigt att du INTE kommer in oannonserat till mottagningen. Detta för att minska eventuell smittspridning av COVID-19. Har du lindriga besvär rekommenderas du stanna hemma till och med 48 timmar efter att dina besvär gått över. Har du mer uttalade besvär eller andra frågor vänligen ring vår telefonrådgivning på 010-242 89 00, alternativt sjukvårdsrådgivningen på nummer 1177.

Psykosociala enheten

Om du lider av stress, oro, ångest eller nedstämdhet och vill ha hjälp kan du kontakta oss via telefon, 010-242 89 00. Vi försöker att anpassa insatserna efter dina behov. Vi kan bland annat erbjuda olika former av KBT.

Vi erbjuder alternativa behandlingar i grupp för flera olika typer av psykisk ohälsa.

Läs mer:
RehabCenter i Jönköping och Nässjö

Psykisk hälsa, 1177 Vårdguiden, Region Jönköpings län

 

Bifogade filer