Med anledning av Coronaviruset Covid-19: Om du uppvisar symtom som feber, hosta och/eller andningsbesvär är det mycket viktigt att du INTE kommer in oannonserat till mottagningen. Detta för att minska eventuell smittspridning av COVID-19. Har du lindriga besvär rekommenderas du stanna hemma till och med 48 timmar efter att dina besvär gått över. Har du mer uttalade besvär eller andra frågor vänligen ring vår telefonrådgivning på 010-242 89 00, alternativt sjukvårdsrådgivningen på nummer 1177.

Sjukgymnastik/Fysioterapi

Sjukgymnasten gör en första bedömning vid besvär från rörelseapparaten (exempelvis rygg, nacke och axlar). Utifrån deras bedömning får du vid behov sjukgymnastisk behandling.

Vi har ett nära samarbete med våra läkare. När det behövs diskuterar vi angående vidare undersökning och annan behandling.

Efter skada eller sjukdom finns ibland behov av sjukgymnastisk behandling/träning. Det behövs ingen remiss från läkare för att komma till sjukgymnast.

För att boka tid, avboka tid, bok om tid, rådgivning, så kan du ringa oss:
telefonnummer: 010-242 89 00.