Vaccination för Covid-19 - Erbjudan

Just nu erbjuder vi vaccination mot covid-19 till personer över 80 samt personal och brukare inom LSS

För att kunna följa den prioriteringsordning som Folkhälsomyndigheten har tagit fram, skickar vår Region ut inbjudan via brev till de grupper som står på tur att erbjudas vaccination.
Du kommer alltså att få besked om när det är just din tur.
I nuläget är det ålder som prioriteras högst.

Det är tillgången på vaccin och tilldelningen av doser som styr takten på vaccinationerna.
Från vår sida gör vi allt för att kunna ge våra tilldelade doser så snart vi får dem.

Om du har försökt att boka tid för vaccination via knappval 7 på 010-242 89 00 och inte blivit uppringd än, kan du lita på att vi kontaktar dig så snart vi har möjlighet att boka in dig.
Vi lägger ut nya tider att boka via 1177 kontinuerligt, beroende på vaccintillgång.

Nästa grupp som står på tur att bjudas in till vaccination mot covid-19 är personer över 75 samt personal och brukare inom LSS.

Klicka på Folkhälsomyndighetens länk om du vill läsa om ”Rekommendationer om prioritetsordning för vaccination mot covid-19”
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/rekommendationer-for-vaccination-mot-covid-19/

 Klicka på länken till 1177 om du vill veta mer om vaccination mot covid-19
https://www.1177.se/Jonkopings-lan/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccination-mot-covid-19/