Med anledning av Coronaviruset Covid-19: Om du uppvisar symtom som feber, hosta och/eller andningsbesvär är det mycket viktigt att du INTE kommer in oannonserat till mottagningen. Detta för att minska eventuell smittspridning av COVID-19. Har du lindriga besvär rekommenderas du stanna hemma till och med 48 timmar efter att dina besvär gått över. Har du mer uttalade besvär eller andra frågor vänligen ring vår telefonrådgivning på 010-242 89 00, alternativt sjukvårdsrådgivningen på nummer 1177.

Våra tjänster

Vi på vårdcentralen har som uppgift att samordna vården för dem som är mest sjuka. Det kan vara personer med kroniska sjukdomar, med funktionsnedsättningar eller med andra komplexa behov. Det gäller oavsett ålder, diagnos och boendeform.

Om du som patient får ett nytt eller utökat behov av insatser från sjukvården eller socialtjänsten när du ligger på sjukhus så har du rätt att få en fast vårdkontakt. I Region Jönköpings län är det vårdsamordnaren på den vårdcentral där du är listad som ska vara din fasta vårdkontakt. Vårdsamordnaren hjälper till att hålla kontakten mellan de olika aktörerna som är inblandade i din vård. Har du några frågor kan du alltid vända dig till din vårdsamordnare.