Nu pågår vaccination för Covid-19. Läs mer via länken "INFO: vaccination Covid-19" i huvudmenyn ovan. Vi vädjar till er att inte boka om tiden ni får för DOS 2!

Astma/KOL

På vår astma/KOL-mottagning får du hjälp med utredning och behandling vid astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Du får hjälp att hantera din sjukdom och stöd till ett aktivt liv.

Läs mer om astma på 1177, klicka här 

Läs mer om KOL på 1177, klicka här