Bygget

Bygget fortgår som planerat. Just nu är det lite rörigt i vårt väntrum och inte så fint som vi önskar.
På andra sidan väggen bygger man hiss!
Plan två börja fyllas med nya rum för undersökning och samtal men också nya personalutrymmen byggs.
Vi räknar med att flytta upp en del av verksamheten i augusti.
Då startar också del 2 i bygget.. Gymmet…!