Nu pågår vaccination för Covid-19. Läs mer via länken "INFO: vaccination Covid-19" i huvudmenyn ovan. Vi vädjar till er att inte boka om tiden ni får för DOS 2!

Diabetes


Hos vår diabetessköterska får du råd, information och utbildning om diabetes, kost och motion. Vi arbetar utifrån nationella diabetesriktlinjer.

Du erbjuds kontinuerliga besök och vi hjälper dig bl a med sedvanlig provtagning och kontroller, injektionsteknik och förskrivning av hjälpmedel.

Läs mer om Diabetes via 1177 Vårdguiden Diabetes typ 1 och Diabetes typ 2.