Nu pågår vaccination för Covid-19. Läs mer via länken "INFO: vaccination Covid-19" i huvudmenyn ovan. Vi vädjar till er att inte boka om tiden ni får för DOS 2!

Hälsomottagning


Hur du lever har stor betydelse för din hälsa och för risken att utveckla sjukdomar. Vi erbjuder hälsosamtal till alla det år du fyller 40, 50, 60 och 70 år via projektet hälsolyftet. Att må bra nu men även i framtiden är en av de viktigaste sakerna i livet. Det är ett tillfälle för dig att få en hälsoöversikt. 
Utbildad personal kommer kunna ge dig skräddarsydda råd så att du kan förbättra dina levnadsvanor och förebygga sjukdom. Vi tar upp frågor om kost, motion, sömn, stress, kolesterol och annat som kan påverka hur du mår.

Levnadsvanor har stor betydelse för din hälsa. Sunda vanor kan exempelvis förebygga 90 % av all diabetes typ 2. 80 % av alla hjärtinfarkter samt 30 % av all cancer. 

Detta kan bli en start för ett hälsosammare liv eller en bekräftelse på att du är på rätt väg.

 Undersökningen omfattar:

• Frågeformulär
• Blodprover för att kontrollera kolesterol och blodsocker
• Mätning av bland annat blodtryck, vikt och längd
• Hälsosamtal med en hälsokurva

 Kostnad (inklusive prover): 100kr