Emad Abd Alghafour, Forserum/Nässjö

Läkare

Britt Rydin

Läkarsekreterare

Administration

Camilla Karlsson, Nässjö

Vårdadministratör/IT-kontakt

Malin Olsson, Forserum

Vårdadministratör/IT-kontakt

Maria Lindén

Vårdadministratör

Carina Klasson, Forserum

Vårdadministratör/IT-kontakt

Distriktssköterskor/Sjuksköterskor

Ann Andersen

Sjuksköterska

Madelene Jonestad, Nässjö/Forserum

Sjuksköterska och ansvarar för dig med hjärtsvikt

Christine Bomberg, Forserum

Sjuksköterska, ansvarar för patienter med demens

Elisabet Olsson, Nässjö

Sjuksköterska och vårdsamordnare för dig som är 65+

Sophia Lilja, Nässjö/Forserum

Specialistsjuksköterska i diabetes

Jennie Lundström, Nässjö

Vårdföreståndare. Ansvar för körkortsärende, asylsökande

Charlotte Valberg, Nässjö

Sjuksköterska. Inkontinensansvarig och vaccinationskunnig

Fredrik Fransson, Nässjö

Sjuksköterska ”AkutFredrik” och kan hjälpa dig att sluta röka

Frida Jaeger, Nässjö/Forserum

Sjuksköterska

Charlotte Artsberg, Nässjö/Forserum

Sjuksköterska, ansvar för hälsosamtal, extra utbildad i sårvård

Simon Ekhem, Nässjö/Forserum

Vårdföreståndare. Specialistsjuksköterska i diabetes och Astma/KOL

Undersköterskor

Ann-Marie Mild, Nässjö

Undersköterska, laboratoriet och receptionen

Frida Hansson, Forserum

Undersköterska, laboratoriet

Ledning

Emma Olofsson

Verksamhetschef

Läkare

Jean Younan

ST-läkare

Berndt Svensson, Forserum

Distriktsläkare

Pawel Kowalewski

Distriktsläkare

Cecilia Svanberg, Forserum

Distriktsläkare

Rehab & Psykosociala teamet

Carina Berglund, Forserum/Nässjö

Samtalsterapeut

Camilla Tinglöf, Nässjö/Forserum

Sjukgymnast

Linn Högberg, Nässjö

Sjukgymnast/Rehabkoordinator, hjälper dig som är sjukskriven

Elin Bergqvist, Nässjö

Sjukgymnast

Michael Böhnstedt, Nässjö

Sjukgymnast

Zyla Otovic, Nässjö

Samtalsterapeut

Susanne Götesdotter

Leg hälso- och sjukvårdskurator

Rebekah Svalbring, Forserum

Sjukgymnast/Rehabkoordinator, hjäper dig som är sjukskriven
Ann Andersen
Camilla Karlsson, Nässjö
Madelene Jonestad, Nässjö/Forserum
Christine Bomberg, Forserum
Emma Olofsson
Elisabet Olsson, Nässjö
Sophia Lilja, Nässjö/Forserum
Jennie Lundström, Nässjö
Ann-Marie Mild, Nässjö
Carina Berglund, Forserum/Nässjö
Charlotte Valberg, Nässjö
Malin Olsson, Forserum
Camilla Tinglöf, Nässjö/Forserum
Linn Högberg, Nässjö
Fredrik Fransson, Nässjö
Emad Abd Alghafour, Forserum/Nässjö
Elin Bergqvist, Nässjö
Michael Böhnstedt, Nässjö
Maria Lindén
Carina Klasson, Forserum
Jean Younan
Frida Jaeger, Nässjö/Forserum
Berndt Svensson, Forserum
Pawel Kowalewski
Zyla Otovic, Nässjö
Britt Rydin
Cecilia Svanberg, Forserum
Frida Hansson, Forserum
Charlotte Artsberg, Nässjö/Forserum
Susanne Götesdotter
Simon Ekhem, Nässjö/Forserum
Rebekah Svalbring, Forserum