Nu pågår vaccination för Covid-19. Läs mer via länken "INFO: vaccination Covid-19" i huvudmenyn ovan. Vi vädjar till er att inte boka om tiden ni får för DOS 2!

Priser

Kontantfri betalning

Landstinget i Jönköpings län är kontantfritt. Det betyder att man bara kan betala med kort för sitt sjukvårdsbesök eller tandvårdsbesök. Om man inte betalar med kort får man en faktura med posten som betalas via bank- eller plusgiro. Vi tar inte ut någon extra avgift för fakturan.

Du kan läsa mer av Patientavgifter och Högkostnadsskydd i vården via 1177 Vårdguiden. 

Vårdcentralen

Besök hos läkare 
250 kronor

Besök hos annan vårdpersonal 
250 kronor

Förlänga sjukskrivning utan läkarbesök 
(Man betalar via en räkning som skickas hem per post. För den som har frikort för sjukvård och för barn och ungdomar under 20 år är det ingen avgift för att förlänga sjukskrivning.)
100 kronor

Provtagning på mottagning utan läkarbesök, blodtryck (även 24-tim), EKG.
100 kronor

Test och behandling av allmänfarliga sjukdomar
ingen avgift

Test och behandling av sexuellt överförbara sjukdomar
ingen avgift

Sjukgymnast

Besök hos sjukgymnast 
250 kronor

Förnya recept

Förnya recept utan läkarbesök, vuxen
(Kostnaden för att förnya recept utan läkarbesök betalas via faktura.)
100 kronor

Förnya recept utan läkarbesök, barn och ungdom under 20 år
ingen avgift

Hälsorådgivning

Hälsokurva 
(På många vårdcentraler finns möjlighet att göra en hälsokurva. Hälsokurvan tas fram tillsammans med en specialutbildad sjuksköterska.)
100 kronor (ingår ej i Högkostnadsskyddet)

Tobaksavvänjning
(Utbildade tobaksavvänjare hjälper den som vill sluta röka eller snusa.)
ingen avgift

Överviktsstöd 
(Överviktsstöd ges av speciellt utbildad personal och är till för den som vill ha hjälp att behandla övervikt och fetma.)
100 kronor

Intyg

Avgifter för intyg varierar beroende på vilken typ av intyg det gäller. Personalen kan svara på frågor om vad övriga intyg kan komma att kosta.

Ingen avgift
Intyg som bekräftar en diagnos
Intyg, utredningar och analyser till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) 
Rutinmässiga körkortsintyg som begärs av Transportstyrelsen för personer med diabetes eller epilepsi 
Moderskapsintyg 
Adoptionsintyg 
Färdtjänstintyg
Intyg för föräldrapenning

260 kronor
Enkla intyg där man har kort kontakt med en vårdpersonal eller där vårdpersonalen tar fram uppgifter ur journalen.

820 kronor
Intyg som kräver undersökning och/eller enkla prover
Intyg för behörighet till C- och D-körkort

1 280 kronor
Mer omfattande intyg som kräver kvalificerade undersökningar, till exempel rättsintyg, handskadeintyg och invaliditetsintyg
Intyg för att återfå/behålla körkort på grund av missbruk

Journal- och röntgenkopior

Porto kan tillkomma.

De första nio journalsidorna
ingen avgift

Den tionde journalsidan
50 kronor

Från och med den elfte journalsidan, per sida
2 kronor

Vaccinationer

Vaccinationer mot influensa

Länsinvånare över 65 år och vissa riskgrupper
ingen avgift

Övriga (kostnad för vaccin tillkommer)
250 kronor

Övriga vaccinationer, till exempel inför utlandsresa

Vaccination på vårdcentral (kostnad för vaccinet tillkommer)
250 kronor

Tolk

Teckenspråkstolk vid tolkning i vardagslivet
ingen avgift

Språktolk vid besök i vården
ingen avgift

Om språktolk är bokad till ett besök i vården och man uteblir utan att avboka, eller avbokar så sent att språktolken inte hinner avbokas, får man betala 310 kronor i avgift för tolken.