Nu pågår vaccination för Covid-19. Läs mer via länken "INFO: vaccination Covid-19" i huvudmenyn ovan. Vi vädjar till er att inte boka om tiden ni får för DOS 2!

Psykosociala enheten

Psykosociala teamet, Vårdcentralen Nyhälsan

Vi arbetar inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen på primärvårdsnivå och tar emot dig som är 18 och äldre. Samtalsbehandlingen är korttidsinriktad.

Det kan till exempel handla om ångestproblematik, stress, depression och krisreaktioner. Vi arbetar för att du ska kunna hantera och bearbeta svårigheter och problem i livet på ett sådant sätt att din psykiska hälsa förbättras och livskvaliteten ökar.

Psykosociala teamet består av kurator/kbt-terapeut och Leg hälso- och sjukvårdskurator. 

Vi kan erbjuda kognitiv beteendeterapi, KBT online, lösningsfokuserade/behandlande samtal, rådgivning och krissamtal.

Psykosociala enheten ger samtalsbehandling bland annat vid:

  • Depression lätt till medelsvår
  • Stressrelaterade tillstånd
  • Ångest och ångestrelaterade tillstånd
  • Krisreaktioner
  • Psykosomatiska tillstånd

KBT online

Vi kan erbjuda KBT online vid problem med ångest, oro, depression, stress eller sömnproblem.

Detta är en internetbaserad behandling, vilket innebär att du som patient får ta del av ditt behandlingsmaterial via datorn med stöd av en behandlande kurator.

Internetbehandling är en effektiv behandlingsmetod som fungerar för många i behov av hjälp. En individuell bedömning, där du möter behandlaren, görs för att avgöra om metoden är lämplig för dig.

 

Kontakt
Du kan kontaka psykosociala temat 08:00-17:00 måndag-fredag på telefonnummer 010-24 339 00, knappval 4. 

När du ringer oss ber vi dig berätta kortfattat om dina besvär och anledningen till att du söker oss. 

Vi gör tillsammans med dig en bedömning och kan därefter vid behov erbjuda behandling.

Akuta ärenden hänvisar vi till psykiatriska klinikens akutmottagning.