Nu pågår vaccination för Covid-19. Läs mer via länken "INFO: vaccination Covid-19" i huvudmenyn ovan. Vi vädjar till er att inte boka om tiden ni får för DOS 2!

Sjuksköterskemottagning

Hos våra sjuksköterskor kan du bl a få hjälp med:

  • Sårvård och omläggningar
  • Mindre olycksfall
  • Injektioner
  • Blodtrycksmätning
  • Suturtagning
  • Hud - utslag, eksem mm.
  • Urinvägsinfektioner