Nu pågår vaccination för Covid-19. Läs mer via länken "INFO: vaccination Covid-19" i huvudmenyn ovan. Vi vädjar till er att inte boka om tiden ni får för DOS 2!

Vaccination covid-19

Här har vi samlat senaste nytt, tidsbokning och svar på de vanligaste frågorna kring vaccin och vaccination. Klicka dig vidare i menyn till vänster.

Plats för vaccination

Nässjö: Pingstkyrkan,  Bandygatan 4 (hitta hit)
Forserum: Centrumkyrkan (hitta hit)

Glöm inte ta med giltig legitimation inför besöket. Efter vaccination behöver du stanna kvar i 15 min för observation.

 

Generellt om vaccination

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Region Jönköpings prioriteringar. 

Fas 1: De som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen, personal som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp. 

Fas 2: Övriga personer som är 65 år och äldre, där de äldsta vaccineras först.
Vuxna som får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).
Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.
Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Fas 3: Övriga personer, som är 18–64 år och tillhör en riskgrupp.

Fas 4: Övriga vuxna personer som inte tillhör en riskgrupp. 

Inom varje fas kan man vaccinera de olika grupperna parallellt. Vaccinationen är gratis.