Astma/KOL-mottagning

På vår astma/KOL mottagning får du hjälp av vårt team som utreder och behandlar astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Vi kan hjälpa dig med bl a rökavvänjning och spirometriundersökning. Du får hjälp att förebygga problem och stöd till ett friskare och mer aktivt liv.

Läs mer om astma och KOL på 1177.se

1177 - Astma

1177 - KOL

 

Foto: Suzanne Essgärde Tornstierna