Astma/KOL-mottagning

På vår astma/KOL mottagning får du hjälp av vårt team som utreder och behandlar astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Vi kan hjälpa dig med bl a rökavvänjning och spirometriundersökning. Du får hjälp att förebygga problem och stöd till ett friskare och mer aktivt liv.

Läs mer på 1177.se

Vill du boka en tid eller har frågor är du välkommen att höra av dig till oss via Bräcke digital kontakt eller telefon 0511-700 100