BVC Vilan

Vilans BVC finns på Axvallagatan 3, Hälsans Hus. Ingång på baksidan (vid tennisbanorna)

Att få barn är en stor händelse i livet. Vi BVC vill att ni ska känna er trygga och väl mottagna, redan när ni kommer hem från BB. Vi tar tidigt kontakt med er för att boka tid för hembesök eller inskrivning hos oss.

Tillsammans med dig som förälder ger vi ditt barn den hälsovård barnet behöver för att utvecklas och må bra. Hos oss träffar ni framför allt er sjuksköterska, men också t ex läkare, psykolog och logoped om ni behöver det.
Vi kallar ditt barn till regelbundna hälsoundersökningar och vaccinationer, och som förälder får du råd och stöd om t ex amning, sömn eller annat du funderar över.

Ni kan komma till oss ända tills barnet börjar skolan – vi finns för er skull!

Alla besök är kostnadsfria men från med 2019-01-01 får man betala avgift om man uteblir från ett tidsbokat besök utan att ha lämnat återbud. .
För avgiftsfria besök och för besök med en lägre patientavgift än 100 kr får du betala 100 kr. Avgiften får inte räknas in i högkostnadsskydd. Frikort gäller inte som betalning för uteblivet besök

Du får gärna ringa oss om du har några frågor.
Telefon: 0511-700 103

BHV-sköterskor på Vilans Vårdcentral
Jenny Andersson
Emma Pontén
Elsie Thoresen
Kerstin Karlsson