Diabetesmottagning

Hos vårt team får du råd, information och utbildning om diabetes, kost och motion.

Vi arbetar utifrån nationella diabetesriktlinjer.

Vi erbjuder kontinuerliga besök och kan hjälpa dig med bl a sedvanlig provtagning och kontroller, injektionsteknik och förskrivning av hjälpmedel.

Läs mer om Diabetes typ 2 på 1177.se

Läs mer om Diabetes typ 1 på 1177.se

Foto: Suzanne Essgärde Tornstierna