För dig som är ny hos oss

Behöver du förnya recept för en medicin du brukar använda? Ta kontakt med oss så snart som möjligt. 

Löper din sjukskrivning ut? Kontakta oss i god tid innan.

Om du ska besöka oss eller förnya dina recept är det bra om vi får tillgång till din journal och läkemedelsförteckning, om du tidigare tillhört en annan vårdcentral. Vi behöver ditt muntliga godkännande för detta och hämtar sedan själva hem dina papper. Ring oss så hjälper vi dig.

Du som varit van att få en kallelse för årliga besök behöver kontakta oss för att planera in dina framtida besök. Det gäller framförallt om du har diabetes, högt blodtryck, hjärtsjukdom eller KOL.