Dina besök hos oss

På BVC följer vi barnhälsovårdens nationella program. Det innebär att du och ditt barn regelbundet besöker oss på BVC under tiden fram till skolstart.

Era planerade besök på BVC

Efter BB: Sjuksköterskan gör hembesök

1 v-2 mån: Sjuksköterskan gör hälsokontroll och tittar på utveckling

6-8 v: Ni träffar läkaren och sjuksköterskan som gör en gemensam hälsokontroll

3 mån: Sjuksköterskan vaccinerar mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Act-Hib och pneumokocker. Det görs även en hälso- och utvecklingskontroll.

5 mån: Sjuksköterskan vaccinerar mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Act-Hib och pneumokocker. Det görs även en hälso- och utvecklingskontroll.

6 mån: Läkare och sjuksköterska gör tillsammans en hälsokontroll.

8 mån: Sjuksköterskan gör en hälso- och utvecklingskontroll.

10 mån: Läkare och sjuksköterska gör en gemensam hälsokontroll.

12 mån: Sjuksköterskan vaccinerar mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Act-Hib och pneumokocker. Det görs även en hälso- och utvecklingskontroll.

18 mån: Sjuksköterskan vaccinerar mot Mässlingen, påssjuka och röda hund. Sjuksköterska och eventuellt läkare gör en hälso- och utvecklingskontroll.

2,5 år: Sjuksköterskan gör en hälso- och utvecklingskontroll samt tittar på språkutvecklingen.

4 år: Sjuksköterskan gör en hälsokontroll och bedömmer syn samt språkutveckling.

5 år: Sjuksköterskan vaccinerar mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio samt gör en hälso- och utvecklingskontroll.

Vid varje besök mäter vi längd och huvudomfång samt väger ditt barn. Du har självklart också möjlighet att ta upp dina tankar och funderingar - vi finns till för din och ditt barns skull!