Dina besök hos oss

Vi väger, mäter längd och huvudomfång varje gång du och ditt barn kommer till oss.

Du har självklart också möjlighet att ta upp dina tankar och funderingar - vi finns till för er skull!

Dina planerade besök på BVC

Efter BB
Sjuksköterskan gör hembesök

1 v-2 mån 
Sjuksköterskan gör hälsokontroll och tittar på utveckling

6-8 v
Ni träffar läkaren och sjuksköterskan som gör en gemensam hälsokontroll

3 mån
Sjuksköterskan vaccinerar mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Act-Hib och pneumokocker. Det görs även en hälso- och utvecklingskontroll.

5 mån
Sjuksköterskan vaccinerar mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Act-Hib och pneumokocker. Det görs även en hälso- och utvecklingskontroll.

6 mån
Läkare och sjuksköterska gör tillsammans en hälsokontroll.

8 mån
Sjuksköterskan gör en hälso- och utvecklingskontroll.

10 mån
Läkare och sjuksköterska gör en gemensam hälsokontroll.

12 mån
Sjuksköterskan vaccinerar mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Act-Hib och pneumokocker. Det görs även en hälso- och utvecklingskontroll.

18 mån 
Sjuksköterskan vaccinerar mot Mässlingen, påssjuka och röda hund. Sjuksköterska och eventuellt läkare gör en hälso- och utvecklingskontroll.

2,5 år 
Sjuksköterskan gör en hälso- och utvecklingskontroll samt tittar på språkutvecklingen.

4 år 
Sjuksköterskan gör en hälsokontroll och bedömmer syn samt språkutveckling.

5 år 
Sjuksköterskan vaccinerar mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio samt gör en hälso- och utvecklingskontroll.