Distriktssköterskemottagning

Våra distriktssjuksköterskor har många års erfarenhet och kan bland annat hjälpa dig med:

  • Bensårsbehandling
  • Blodtryckskontroller
  • Suturtagning
  • Inkontinens
  • Egenvård 
  • Hudåkommor 
  • Sårvård och omläggningar 
  • Vaccinationer
  • Injektioner 

 

Foto: Suzanne Essgärde Tornstierna