Infektionsmottagning

Du träffar vår avancerade primärvårdssjuksköterska (APS) om du har en akut infektionssjukdom.

APS-sjuksköterska är specialutbildad på infektionssjukdomar och kan, vid behov remittera dig till röntgen eller specialistklinik.

 

Blir man fortare frisk med antibiotika?