Infektionsmottagning

Om du har en akut infektionssjukdom kan du få träffa vår avancerade primärvårdssjuksköterska (APS) för råd och behandling

Vår APS-sjuksköterska är specialutbildad på infektionssjukdomar och kan, vid behov remittera dig till röntgen eller specialistklinik.

Vill du boka en tid eller har frågor är du välkommen att höra av dig till oss via Bräcke digital kontakt eller telefon 0511-700 100.

Lästips: www.antibiotikaellerinte.se