Läkarmottagning

Vi hjälper dig med akuta besvär som inte kräver sjukhusvård samt undersöker, utreder och behandlar alternativt remitterar om det finns behov av detta.

Vi erbjuder också förebyggande vård i form av bland annat hälsokontroller.

Utöver arbetet på mottagningen deltar också läkarna i arbetet på BVC samt har medicinska insatser på kommunens äldreboenden, och hemsjukvård. 

 

Foto: Suzanne Essgärde Tornstierna