Patientinformation

Du ringer till oss på telefon 0511-700 100.
Vi använder oss av ett telefonisystem där du slipper sitta i telefonkö. När du ringer så knappar du in ditt telefonnummer och får besked om vilken tid en sjuksköterska ringer tillbaka. Det går också bra att tala in ditt telefonnummer.
Våra sjuksköterskor ger egenvårdsråd, hjälper till med receptförnyelse och bokar efter en medicinsk bedömning tid till läkare.

Besök 
Har du en bokad tid anmäler du dig enkelt i vår incheckningsdisk där du betalar med kort eller faktura. 
(Enda undantaget är BVC).
Var gärna på plats en stund innan ditt bokade besök.
För ärende till receptionen tas nummerlapp. Tänk på att vi inte bokar besök i receptionen.

 

Patientavgifter
För dig som invånare är det ingen ekonomisk skillnad mellan att besöka oss eller en landstings- eller kommunalägd vårdcentral.Dina rättigheter är desamma och du betalar samma avgifter. Och det är alltid gratis för dig upp till 20 år och för dig som fyllt 85 år.

Patientavgifter Västra Götaland

Provtagning
Du bokar tid för provtagning via telefon eller web. 
Om du ska ta prover inför besök på sjukhus är det viktigt att du har med dig kallelsen.
Säg till i receptionen om du är infektionskänslig (ex vid cellgiftsbehandling) så du inte behöver sitta i väntrummet.
Var uppmärksam på de provtagningsanvisningar du fått.
Meddela gärna vid bokning om du är infektionskänslig (ex vid cellgiftsbehandling), stickrädd eller svårstucken så hjälper vi dig på bästa sätt.

1177 - Att lämna blodprov

1177 - Att lämna urinprov

Beställa recept
Vi förnyar recept som du tidgare fått av oss.
Var ute i god tid, det kan ta upp till en vecka innan du har ditt recept.

Receptförnyelse gör du
- Via tjänsten 1177-etjänster
- Via telefon

Förnya gärna dina recept i samband med eventuellt läkarbesök.