Psykisk hälsa

Psykisk ohälsa kan drabba oss alla på olika sätt, vid olika tidpunkter i livet.

Hos oss i Psykisk Hälsa-teamet får du framförallt stöd gällande vad du själv kan påverka i nuet. Vi utgår främst från KBT (Kognitiv Beteendeterapi) som innebär att med utgångspunkt i beteendeförändring här och nu komma vidare framåt mot ökat välbefinnande. Det innebär att du som patient själv medverkar genom exempelvis hemuppgifter. Vi erbjuder även stödsamtal med fokus på krishantering.

För att få kontakt med oss vänder du dig direkt till oss på vårdcentralen via telefon 0511-700 100 eller via vår tjänst Bräcke digital kontakt. Ditt ärende fördelas därefter i teamet och sedan blir du via telefon eller brev kontaktad för ett första bedömningssamtal.