Sjukdomar

Hepatit A

Virusinfektion som smittar via förorenat vatten och födoämnen. Ger leverinflammation som det kan ta lång tid att hämta sig från.

Hepatit B

Virusinfektion som smittar via blod och slemhinnor, t ex genom sexuella relationer eller sjukvård med dålig standard. Kan ge leverinflammation som kan bli kronisk.

ETEC

Toxinbildande colibakterier (ETEC) är den vanligaste orsaken till turistdiarré. Infektionen överförs via förorenad mat eller vatten och utgör det största hälsoproblemet under vissa utlandsvistelser.

Influensa

Luftburen smitta som orsakar hög feber, muskelvärk och huvudvärk.

Kolera

En akut diarrésjukdom orsakad av bakterien Vibrio cholerae. Överförs via förorenat vatten eller dåligt tillagad mat.

Livmoderhalscancer

I stort sett all livmoderhalscancer orsakas av humant papillomvirus. Två typer av detta virus: HPV16 och 18, anses ligga bakom ca 70 % av all livmoderhalscancer.

Malaria

Sjukdomen orsakas av en blodparasit som överförs till människor vid stick av malariamyggor. Symtom på malaria är feber, huvudvärk ont i kroppen och svettningar. Diarré och hosta kan också förekomma.

Pneumokocker

Bakterieinfektion som kan orsaka svår lunginflammation.

Polio (barnförlamning)

Virus som smittar via förorenad mat och dryck och leder till att delar av kroppen förlamas. Om andningsmuskulaturen förlamas kan sjukdomen få dödlig utgång.

Stelkramp

Stelkramp orsakas av en sporbildande bakterie, Clostridium tetani, som normalt finns i tarmen hos många djur men även i jord som gödslats. Bakterien växer till i sår och bildar ett gift som påverkar nerverna. Obehandlad leder den ofta till döden.

Difteri (äkta krupp)

Difteri orsakas av en bakterie, Corynebacterium diphtheriae, och smittar enbart mellan människor. Bakterien kan bilda ett gift som kan skada många av människans organsystem.

TBE (tick-borne encephalitis)

Fästingöverförd hjärnhinneinflammation. 1-2 veckor efter fästingbettet uppstår feber, huvudvärk och muskelvärk. Senare kan det centrala nervsystemet påverkas och ge hjärnhinneinflammation.