Vaccinationsmottagning

Vi hjälper dig med dina vaccinationer.

Resevaccin

Ska du resa utomlands? Välkommen att ringa oss om du är osäker på vilket skydd du behöver. Vilka vaccinationer du bör ta beror på resmål, reslängd och dina tidigare vaccinationer. Tänk på att höra av dig i god tid till oss om du ska ut och resa, vissa vaccinationer ska tas vid flera tillfällen. Förbered dig gärna och fyll i ett vaccinationsformulär innan du kontaktar oss.

Läs mer på vårdguiden 1177: Reseråd och vaccinationer

Fästing, TBE

Vi vaccinerar mot TBE som är en fästingöverförd hjärninflammation.

Vaccination för barn och personer under 60 år:

 • 3 doser tas under första året.
 • Dos 4 tas efter 3 år.
 • Dos 5 och följande tas vart 5:e år.

Vaccination för personer över 60 år:

 • 4 doser tas under första året.
 • Dos 5 tas efter 3 år.
 • Dos 6 och följande tas vart 5:e år.

Varje dos kostar 310 kr för vuxen och 300 kr för barn ej fyllda 16 år.

Läs mer på vårdguiden 1177: Vaccination mot TBE eller på www.fasting.nu

Säsongsinfluensan

Du har större risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera dig om du är

 • 65 år och äldre
 • gravid efter graviditetsvecka 16
 • vuxen eller barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  – kronisk hjärtsjukdom,
  – kronisk lungsjukdom, till exempel kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma,
  – andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma,
     neuromuskulära sjukdomar och flerfunktionshinder),
  – kronisk lever- eller njursvikt,
  – diabetes,
  - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
  – tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Källa: Smittskydd Västra Götaland

Läs mer på vårdguiden 1177: Vaccination mot säsongsinfluensan

Vill du boka en tid eller har frågor är du välkommen att höra av dig till oss via Bräcke digital kontakt eller telefon 0511-700 100