Vaccinationsmottagning

Kontakta oss! Vi hjälper dig med dina vaccinationer.

 

Resevaccin

Inför din utlandsresa är du välkommen att ringa oss om du är osäker på vilket skydd du behöver. Vilka vaccinationer du behöver beror på resmål, reslängd och dina tidigare vaccinationer. Förbered dig gärna och fyll i vaccinationsformuläret innan
du kontaktar oss.

Tänk på att höra av dig i god tid till oss om du ska ut och resa, vissa vaccinationer ska tas vid flera tillfällen.

 1177 - Reseråd och vaccinationer

 

Fästing

Vi vaccinerar mot TBE som är en fästingöverförd hjärninflammation.

Vaccination för barn och personer under 60 år:
3 doser tas under första året.
Dos 4 tas efter 3 år.
Dos 5 och följande tas vart 5:e år.

Vaccination för personer över 60 år:
4 doser tas under första året.
Dos 5 tas efter 3 år.
Dos 6 och följande tas vart 5:e år.

Varje dos kostar 310 kr för vuxen och 300 kr för barn ej fyllda 16 år.

1177 - Vaccination mot TBE

www.fasting.nu

Säsongsinfluensan

Pris 180 kr och om man tillhör någon riskgrupp 100 kr.

Du har större risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera dig om du är

 • 65 år och äldre
 • gravid efter graviditetsvecka 16
 • vuxen eller barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  – kronisk hjärtsjukdom,
  – kronisk lungsjukdom, till exempel kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma,
  – andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma,
     neuromuskulära sjukdomar och flerfunktionshinder),
  – kronisk lever- eller njursvikt,
  – diabetes,
  - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
  – tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

                      

   Smittskydd Västra Götaland

1177 - Vaccination mot säsongsinfluensan