Vårdkedja ska prövas i högsta instans

Vår vårdkedja för personer med demenssjukdom ska prövas i högsta instans. I går meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att den kommer att ta upp målet. Det visar att det finns en otydlighet i nuvarande lagstiftning.

Domstolen kommer att titta på om överenskommelsen om bland annat driften av ett äldreboendet, som ingår i det idéburna offentliga partnerskapet (IOP) mellan oss och Alingsås kommun, omfattats av upphandlingslagstiftningen. Det är Alingsås kommun som har överklagat och vi på Bräcke diakoni gläds förstås över beslutet.

- Vi är positiva till att frågan prövas och att Högsta förvaltningsdomstolen har beaktat Alingsås kommuns skrivelse. Det här stärker vår bild av det otydliga rättsläget, säger Maude Kardell Wahlbäck, områdeschef för äldreomsorg vid Bräcke diakoni och initiativtagare till vårdkedjan.

Som jämlika aktörer i ett partnerskap har vi hittat en modell för att snabbare hjälpa personer med demenssjukdom till rätt vård och omsorg. Det unika samarbetet mellan vårdcentral, äldreboende, hemtjänst, anhörigstöd, frivilliginsatser och förebyggande insatser har bland resulterat i halverade utredningstider.

- Vår bedömning är att det vi har åstadkommit i Alingsås varit väldigt svårt att göra i en traditionell upphandling, med samma positiva resultat.

Arbetssättet i vårdkedjan ligger också helt i linje med nationella riktlinjer och överensstämmer med regeringens intentioner.

- Vi hoppas nu att Högsta förvaltningsdomstolen nu gör en grundläggande utredning, avslutar Maude Kardell Wahlbäck.

I väntan på juridiska och politiska beslut fortsätter arbetet i vårdkedjan.

Läs mer om hur vårdkedjan för personers med demenssjukdom fungerar

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni