Vårdkedjan

Vårdkedjan är ett unikt samarbete mellan Bräcke diakoni och Alingsås kommun. Genom Vårdkedjan tar vi ett helhetsgrepp kring vård och omsorg vid demens.

Detta innebär bland annat att våra verksamheter samarbetar på ett nytt sätt, både med varandra och andra. Vi har också en särskild vårdkoordinator för vårdkedjan, specialistsjuksköterskan Annika Fallqvist. Hon är navet som håller ihop de olika verksamheterna - Hemtjänst Alingsås, äldreboendet Ginstgården, Vårdcentralen Centrum, Primärvårdsrehab Alingsås och Alzheimers café. Annika finns även till hands för att guida de alingsåsare som har frågor om demens eller funderingar kring vart man kan vända sig för att få stöd.

Vem som helst får ta kontakt med vår vårdkoordinator och det kostar ingenting.

Kontaktuppgifter:
0322-28 01 81
annika.fallqvist@brackediakoni.se

 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni