Vad vi gör

Daglig verksamhet för dig på tidig utvecklingsnivå med flerfunktionshinder som behöver omfattande stöd i din vardag. Aktiviteter utformas och anpassas individuellt och kan vara taktil beröring/massage, sinnesstimulering, bad, kommunikation, musikverksamhet, promenader och träning som exempelvis ståträning. Dina önskemål, intresse och förmåga styr innehållet i verksamheten med syfte att erbjuda delaktighet, utveckling och social gemenskap. Vi på Bräcke diakoni drivs av en vilja att göra skillnad, inte av att göra vinst.

Sinnesaktiviteter

I våra sinnesrum får du vara med om upplevelser som stimulerar dina olika sinnen. Här anpassar vi träningstillfället till din individuella nivå, allt för att du ska få bibehålla och utveckla ditt sätt att kommunicera. Här finns t ex tillgång till musiksäng, fiberoptik, interaktivt bollbad och akkaplatta.

 

Skapande verksamhet

I vår fina ateljé får du måla, dreja, gjuta i betong, sy eller snickra.

Bad i varmvattenbassäng

I vår varmvattenbassäng kan du träna upp din rörlighet, balans och koordination eller bara slappna av i det varma vattnet. Badet ger också möjligheter till sinnesstimulering. Hur vi lägger upp badaktiviteter beror på dina individuella behov.

Taktil beröring

Hos oss har du möjlighet att få taktil beröring. Har du behov av sinnesstimulering kan taktil beröring ge dig avslappning, en känsla av välbehag, kroppskännedom och utveckling. Det är goda förutsättningar för en förbättrad kommunikativ förmåga.

Alternativ kompletterande kommunikation

Inom Bräcke Diakoni finns en lång erfarenhet av att arbeta med människor med alternativ kompletterande kommunikation (AKK). Det är en viktig del i den dagliga verksamheten. Våra deltagare använder sin AKK naturligt i sina aktiviteter men får också stöd att utveckla sin kommunikation.