Info

Välkommen att kontakta oss!  

 

Rakel Lornér
Projektledare
031-50 27 67
rakel.lorner@brackediakoni.se

 

Välkommen till Projekt Vuxensyskon

Projekt Vuxensyskon handlar om att uppmärksamma dig som har en bror eller en syster med en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom.

Följ oss gärna på Facebook