Info

Välkommen att kontakta oss!  

 

Rakel Lornér
Projektledare
031-50 27 67
rakel.lorner@brackediakoni.se

Maria Blad
Projektmedarbetare
031-50 27 65                                                                                                  maria.blad@brackediakoni.se

 

Bräcke projekt Vuxensyskon är avslutat. 

Är du syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning? Skulle du vilja dela dina erfarenheter och frågor med någon? Vuxensyskon är ett treårigt projekt som drivs av Bräcke diakoni och är möjligt tack vare medel från Arvsfonden.

Målet? Att uppmärksamma vuxna syskon och undersöka vilket stöd som efterfrågas. Vuxensyskon är en grupp av anhöriga som inte så ofta syns i den offentliga debatten. Nu är det dags!

Följ oss gärna på Facebook