Böcker

Här tipsar vi om läsvärda böcker!

Frida Blomgren "Annorlunda syskon- Syskon med funktionshinder"

Frida Blomgren är en av de vuxensyskon som satt ord på sina tankar och känslor och dessutom skrivit ner dem i text. I boken "Annorlunda syskon" får du ta del av tankar från henne och 8 andra vuxensyskon. Teman som berörs är bl.a Det känslomässiga ansvaret, Den försvunna sorglösheten, Frigörelse och Ansvar som vuxen.

Vi kontaktar Frida angående boken och undrar vad hon tycker är viktigt att lyfta fram. Såhär svarar hon: ...
"... kanske det att alla som växer upp med annorlunda syskon blir påverkade för resten av livet på både bra och dåliga sätt. Och väldigt många känslor är gemensamma oavsett hur familjesituationen sett ut!"

En lättläst, stark och kärleksfull bok med kommentarer från Maria Wanker, psykoterapeut med lång erfarenhet av att möta familjer där något av barnen har funktionsnedsättning . 

Ps. Boken är slut på förlaget, men kan köpas direkt av Frida via hennes hemsida: www.seldomstories.se

 

Ann Wikström "De galna systrarna"  

Fyra kvinnor berättar mycket öppet och med stor inlevelse om sina upplevelser och känslor kring att ha ett syskon som drabbats av en psykossjukdom. Kvinnorna talar om svåra känslor som ilska, skuld och utsatthet, men som en röd tråd genom berättelserna löper samtidigt deras stora empati, kärlek och ömhet för sina syskon.

 

 

 

 

 

Christina Renlund  "Du får väl säga som det är"

Du får väl säga som det är handlar om att vara anhörig och leva nära. Om vårt behov av varandra, om sårbarhet och kraft, om mod och rädsla och om hopp och stora livsfrågor. I antologin finns berättelser ur många olika perspektiv, varav syskonperspektivet ett.    

 

 

 

Jenny Jejlid "En sked för morbror Fred"

I  "En sked för morbror Fred" berättas historien om hur det är att växa upp som lillasyster till en autistisk och utvecklingsstörd bror.

Det handlar om när det onormala blir normalt. Kärlek och hat, skam och skuld och känslan av att vara annorlunda. Men också om vägen vidare...

Jenny Jejlid berättar sin historia då hon tycker att det är viktigt att syskonperspektivet kommer fram. I slutet av boken finns även diskussionsfrågar att utgå ifrån för vidare samtal.